News

Official celebration Maasheggen UNESCO biosphere area

Published: Wednesday July 25, 2018

Het unieke Maasheggengebied is op 24 juli officieel erkend als UNESCO mens en biosfeergebied. Biosfeergebieden zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenkomen. Waar intensief wordt samengewerkt aan duurzame ontwikkeling en aan doelen op economie, natuur, toerisme en water.

Met deze statustoekenning wordt de Maasheggen onderdeel van een wereldwijd netwerk van meer dan 650 UNESCO biosfeergebieden in 120 verschillende landen en het tweede biosfeergebied van Nederland. Samen met de gebiedspartners, ondernemers en inwoners wordt dit op 18 september gevierd. Deelname op basis van uitnodiging.

Bij vragen kunt u zich richten tot Lisa Olsthoorn
lisa.olsthoorn@overmorgen.nl, 06 58909205

‹ Back to overview/News archive
Official celebration Maasheggen UNESCO biosphere area
Official celebration Maasheggen UNESCO biosphere area
Published: Wednesday 25 July 2018
More news items
More routes

Sign up for our newsletter

Become 'Friend of the Maasheggen'

Click on the button below, fill in the form and also become 'Friend of the Maasheggen'.

Become a friend