Nieuws

Jaarplan 2021: 'samen kleuren we de Maasheggen'

Gepubliceerd: Maandag 15 maart 2021

‘Samen kleuren we de Maasheggen’. Met dat motto in het achterhoofd worden ook in 2021 tal van initiatieven genomen om natuurbeheerders, agrariërs, toeristische ondernemers, het regionale bedrijfsleven en lokale belangengroepen betrokken te houden én te krijgen bij de ontwikkeling van het UNESCO-biosfeergebied De Maasheggen. 
“Ondanks de coronamaatregelen is in het afgelopen jaar hard doorgewerkt aan de versterking van het Maasheggenlandschap. Daarnaast hebben we gezien dat steeds meer fietsers en wandelaars van onze prachtige omgeving komen genieten. Daarom geven we in 2021 prioriteit aan de doorontwikkeling van het landschap en de toeristisch-recreatieve infrastructuur.”

De gebiedspartners, die sinds drie jaar vorm en inhoud geven aan het UNESCO-biosfeergebied De Maasheggen, hebben onlangs het jaarplan 2021 vastgesteld. “Het is een ambitieus plan geworden”, erkent het programmateam, verantwoordelijk voor de uitvoering van het jaarplan, “maar ook realistisch. Veel van wat we dit jaar gaan doen stond al langer in de steigers of kan, dankzij intensieve samenwerking tussen organisaties in het gebied, slagvaardig worden gerealiseerd.”
Zo wordt in 2021 onder meer 7 kilometer aan nieuwe heggen geplant, worden bestaande heggen onderhouden en waar nodig verbeterd en worden extra poelen en beken aangelegd. In het komende jaar worden ook initiatieven genomen voor een effectiever beheer van het Maasheggenlandschap. “We gaan bovendien, via concrete projecten, stimuleren dat natuurontwikkeling en landbouw elkaar gaan versterken.”

Toegangspoorten

In het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar het realiseren van vier ‘toegangspoorten’ in het gebied. De toegangspoorten zijn goed bereikbare locaties, van waaruit bezoekers per fiets of wandelend het gebied kunnen verkennen. Samen met een aantal ondernemers wordt gekeken hoe bezoekers van De Maasheggen zo goed mogelijk op weg kunnen worden geholpen. Onderdeel van de plannen is onder meer de ontwikkeling van nieuwe wandelroutes, die starten en eindigen bij een toegangspoort, het bouwen van uitkijktorens en het aanbrengen van zichtbare markeringen in het gebied zelf.

Andere organisatievorm

In 2021 krijgt Maasheggen UNESCO een andere gebiedsorganisatie. De nieuwe juridische entiteit is nodig om een kansrijker beroep te kunnen doen op gelden uit nationale en internationale fondsen en subsidieregelingen. Hoe die gebiedsorganisatie er precies uit gaat zien wordt in het eerste kwartaal van 2021 bepaald.
Dit jaar wordt via het Living Lab-programma onderzoek gedaan naar onder meer nieuwe businessmodellen voor natuurinclusieve landbouw en toerisme en recreatie.  
Tot slot ontwikkelt het programmateam Maasheggen UNESCO in 2021 activiteiten om onder meer het bedrijfsleven, onderwijs, jeugd en de dorpen nog meer betrokken te krijgen en om de samenwerking tussen de Brabantse en Limburgse kant van het Maasheggengebied te versterken.

‹ Terug naar overzicht/Nieuwsarchief
Oefenen voor NK Maasheggenvlechten?
Oefenen voor NK Maasheggenvlechten?
Gepubliceerd: Maandag 08 november 2021
Meer nieuwsberichten
Workshop Maasheggenvlechten
Workshop Maasheggenvlechten
Zondag 28 november 2021, 11:00 uur
Meer agenda-items
Meer routes

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word 'Vriend van de Maasheggen'

Klik op onderstaande button, vul het formulier in en word ook 'Vriend van de Maasheggen'.

Word vriend