Nieuws

Feestelijke aanplant heggen in UNESCO-gebied Maasheggen

Gepubliceerd: Donderdag 20 december 2018

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) organiseerde op dinsdagmiddag 11 december de feestelijke aanplant van ruim een kilometer nieuwe heggen in de Brabantse Maasheggen. Samen met gebiedspartners en wethouder Jeu Verstraaten van de gemeente Boxmeer werden de laatste meters terplekke aangeplant.

Veel van de heggen in het Maasheggengebied zijn in de loop der jaren verdwenen door schaalvergroting en intensieve landbouw. Door de aanplant van deze nieuwe heggen wordt een deel van het karakteristieke Maasheggenlandschap weer in oude stijl hersteld.

De Maasheggen zijn het grootste heggenlandschap en oudste cultuurlandschap van Nederland. Dankzij een extra bijdrage van de Postcode Loterij in 2016 heeft de VNC in het gebied percelen kunnen kopen om de heggenstructuur veilig te stellen dan wel te herstellen. Ook de erkenning als UNESCO-biosfeergebied in juli 2018, na gezamenlijke inspanning van de VNC en de gemeente Boxmeer, is onderdeel van dit project.

De aankoop van de strategisch gelegen percelen door de VNC is mogelijk door de vrijwillige kavelruil die plaatsvindt in het gebied. De kavelruil kent een zestigtal betrokkenen, bestaande uit boeren, particulieren en andere partijen. Door de ruil kan enerzijds de agrarische bedrijfsvoering van boeren worden geoptimaliseerd door gunstiger landverdeling en anderzijds het landschap worden hersteld, waar de VNC als gebiedspartner aan bijdraagt.

De groenploeg van de VNC verzorgt de aanplant van de nieuwe heggen, evenals het beheer de komende decennia. Ook op andere plekken in de Maasheggen gaat de VNC met de bijdrage van de Postcode Loterij het oude heggenpatroon herstellen.

‹ Terug naar overzicht/Nieuwsarchief
Internationale studenten op onderzoek uit in de Maasheggen
Internationale studenten op onderzoek uit in de Maasheggen
Gepubliceerd: Dinsdag 16 juli 2019
Meer nieuwsberichten
Wandeling over het Duits Lijntje
Wandeling over het Duits Lijntje
Woensdag 21 augustus 2019, 14:00 uur
Meer agenda-items