Planten en dieren

Planten en dieren

De onwrikbare heggen zijn een vast en koppig gegeven in een vloeibaar landschap.
Ze verbinden en scheiden. Oorspronkelijke heggen in de Maasheggen zullen nog decennialang op dezelfde plek staan als hun voorgangers: zaad uit zaad, tak uit wortel, kunnen ze ouder worden dan onze oudste gebouwen.
Als bron voor genetisch materiaal van bomen en struiken zijn de Maasheggen van onschatbare waarde. 

Het heggengebied dat voornamelijk bestaat uit meidoornhagen, kent een rijke flora en fauna. Naast de éénstijlige meidoorn komt hier ook de tweestijlige meidoorn voor.
Overige veel voorkomende soorten zijn sleedoorn, kardinaalsmuts, rode kornoelje, Gelderse roos, gewone es, veldesdoorn en diverse wilde rozen.
Een opmerkelijke plantensoort is de bostulp. Kenmerkende vogels in het gebied zijn de grasmus, de braamsluiper en de gekraagde roodstaart. Ook andere vogels vinden hun habitat in de heggen. Ze wonen er het jaar rond, zoals de winterkoning, roodborst, mezen, goudvinken, geelgorzen en de heggemus. In de gevallen gaten van knotbomen  broedt de steenuil, deze uil komt in groten getale voor. Amfibieën vinden hun weg in de vele poelen in het gebied. In de jaren 80 fungeerde het Maasheggengebied als kraamkamer voor de Brabantse  dassenpopulatie. Staatsbosbeheer werkt specifiek aan het verbeteren en vergroten van het  leefgebied van een vijftal diersoorten: de steenuil, sleedoornpage, grauwe klauwier, kamsalamander en patrijs. 

Succesvolle streekmarkt presenteert eerste Maasheggen biertje
Succesvolle streekmarkt presenteert eerste Maasheggen biertje
Gepubliceerd: Dinsdag 24 september 2019
Meer nieuwsberichten
Kruid- en struintocht Maasheggen
Kruid- en struintocht Maasheggen
Zaterdag 26 oktober 2019, 13:00 uur
Meer agenda-items