Start aanpak klimaatbestendige Oeffeltse Raam

Gepubliceerd: Donderdag 09 juni 2022

Op woensdag 8 juni ondertekenden Peter van Dijk, lid dagelijks bestuur waterschap Aa en Maas en wethouder David Sölez van de gemeente Land van Cuijk een uitvoeringsovereenkomst voor de herinrichting van de Oeffeltse Raam. Met deze ondertekening kunnen de voorbereidende werkzaamheden van start gaan. De beek, die door onder meer De Maasheggen loopt, wordt aangepast zodat deze beter de gevolgen van de klimaatverandering op kan vangen. 

Wat gaat er gebeuren?

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Land van Cuijk gaan de Oeffeltse Raam ontwikkelen tot een beek die beter om kan gaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Peter van Dijk, dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas legt uit waarom: “In 2016 kregen agrariërs langs de Oeffeltse Raam en ondernemers op het bedrijventerrein Saxe Gotha te maken met veel wateroverlast. We krijgen steeds vaker te maken met hevige regenval en langere periodes van droogte. Deze problemen willen we met de herinrichting oplossen.” Er zijn maatregelen bedacht zoals het aanleggen van een waterberging om het overtollige water vanuit industrieterrein Saxe Gotha op te vangen bij hevige regenval. Ook wordt er een wateraanvoer gerealiseerd vanuit de Maas nabij Sambeek om het droogteprobleem op te lossen. De beek wordt zo optimaal mogelijk ingericht zodat er het hele jaar voldoende water is voor optimale natuurontwikkeling en voor het op peil houden van de grondwaterstand voor de agrarische sector.

Van plan naar uitvoering

In 2019 is gestart met het uitdenken van oplossingen voor de aanpak van de Oeffeltse Raam samen met o.a. ZLTO, agrariërs, aanliggend bedrijventerrein Saxe Gotha en Brabants Landschap. De gemeente en het waterschap onderzochten de belangen in de streek en spraken met alle partijen over hun ideeën. Op basis van deze ideeën en mogelijke oplossingen is één plan opgesteld. De start van de uitvoering van de maatregelen uit het plan zal naar verwachting in juli van 2022 zijn. Als eerste wordt de waterberging aangelegd. David Sölez, wethouder van de gemeente Land Van Cuijk licht toe:  “Bij de uitvoering van dit project  wordt ook rekening gehouden met de ecologie door inzet van ecologische begeleiding in het veld en het uitvoeren van een voorinspectie op nog aanwezige broedvogels. Eerder zijn al maatregelen getroffen om de beschermde poelkikker te verplaatsen naar een poel verderop. Het project verbetert in brede zin de waterhuishouding van het gebied en levert daarnaast een positieve bijdrage aan de flora en fauna”. De bouw van de twee inlaatgemalen nabij Sambeek zal later starten, naar verwachting in de loop van 2023.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de herinrichting van de Oeffeltse Raam? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief: www.aaenmaas.nl/oeffeltseraam. Bekijk online ook meer informatie over het project.

‹ Terug naar overzicht/Nieuwsarchief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word 'Vriend van de Maasheggen'

Klik op onderstaande button, vul het formulier in en word ook 'Vriend van de Maasheggen'.

Word vriend
illustratie das