Onderzoek

De Maasheggen is een ‘levend laboratorium’. Zowel studenten als onderzoekers van wetenschappelijke instituten en hogescholen doen regelmatig onderzoek in het gebied. Hun inzichten worden, onder meer via deze website, gedeeld en gebruikt bij het duurzaam ontwikkelen van het gebied. 
Daarnaast vindt in het gebied ook regelmatig relevant veldonderzoek plaats. Ook de resultaten daarvan delen we graag via deze website.

Wetenschappelijk onderzoek

Basis op orde in het Maasheggengebied
Onderzoek naar het gebruik en de toepassing van natuurdatagegevens
Teun van Wiggen, Master Bos- en Natuurbeheer (WUR), stage-onderzoeksverslag Staatsbosbeheer  januari - mei 2024

The relation between bird diversity and hedge density in the agriculture area Maasheggen, the Netherlands 
Paco Kuit, Bachelor Thesis Future Planet Studies, University of Amsterdam, 30 mei 2021

Klimaatrobuuste maatregelen voor de landbouw
Een inventarisatie naar de toepassingsmogelijkheden van klimaatrobuuste maatregelen en de effecten binnen de Maasvallei
In opdracht van: Lectoraat klimaatrobuuste landschappen, HAS green academy, 10 februari 2023

Samenvatting afstudeeronderzoek Energieopwekking
Master Medical Biology – Science in Society 
Michelle Cox, Radboud Universiteit Nijmegen

Een samenspel van landbouw en natuur
een casestudy in het Maasheggengebied
Afstudeerproject Science in Society 
Eline Koelman, afdeling ISIS, Radboud Universiteit Nijmegen 

Soil and plant legacies affect restoration of species-rich grassland on clay soil
Zoë Delamore, MSc thesis (WUR, studie Biologie en Plantwetenschappen), 13 februari 2019

Soil functioning underneath hedgerows in relation to adjacent land use, in a traditionally small-scale Dutch agricultural landscape.
Valerie L. Kalle, MSc thesis (WUR, studie Bos- en Natuurbeheer), december 2019

De nieuwe generatie heggenvlechters
Hoe kan de traditie van het Maasheggenvlechten overdragen worden op jongeren?
Ilse Zuidinga, afstudeerverslag ( Reinwardt Academie, opleiding Cultureel Erfgoed), 21 januari 2020

Modern agriculture in an ancient landscape
Balancing cultural and ecological values with economic viability for farming in the Maasheggen UNESCO Man and Biosphere area
Arjen Brak, Angeline Bruls, Xinrou Huang, Rianne Kat, Lisanne Kruiswijk en Adamantini Mparmpakonstanti, MSc thesis WUR, december 2019

Inventarisaties/monitoring flora en fauna in UNESCO-gebied De Maasheggen
Brabants Landschap heeft een lijst gemaakt van inventariserende onderzoeken en tellingen die in het Maasheggengebied hebben plaatsgevonden.
Op de lijst staan in totaal 79 onderzoeken, uitgesplitst naar:

  • (broed)vogels
  • amfibieën
  • dagvlinders
  • libellen
  • sprinkhanen
  • wilde bijen
  • zoogdieren
  • planten
  • bomen en struiken

De onderzoeken zijn op te vragen bij Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap.

Veldonderzoek

Controle bacterievuur 2023
door vrijwilligers SLaBox

Controle bacterievuur 2022
door vrijwilligers SLaBox

 

 

 

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word 'Vriend van de Maasheggen'

Klik op onderstaande button, vul het formulier in en word ook 'Vriend van de Maasheggen'.

Word vriend
illustratie das