Meer kruiden, heggen en vogels in De Maasheggen

Gepubliceerd: Vrijdag 14 juli 2023

Meer kruiden, meer heggen, meer soorten vogels en tweemaal zoveel vogelakkers. Het zijn de resultaten van wat het Collectief Deltaplan Landschap recentelijk in De Maasheggen heeft gedaan. Het Collectief is een groep van zo’n veertig enthousiaste boeren en andere deelnemers die zich dagelijks inzetten voor meer biodiversiteit in De Maasheggen. Zo worden De Maasheggen stap voor stap nog mooier!

Meer kruiden
Collectief Deltaplan Landschap legt onder meer kruidenrijke stroken aan langs weides. Als bijvoorbeeld blijkt dat op een bepaalde plek in het gras minder soorten voorkomen dan het collectief zou willen, dan wordt een goed doorwortelde kruidenmat ingezaaid. Om te voorkomen dat het gras te dominant wordt keren de leden van het collectief eerst de grasmat om en zaaien ze vervolgens de inheemse kruiden in. Die aanpak is succesvol gebleken, want met deze methode is al op veel locaties in De Maasheggen, in totaal vijf hectare, gezorgd voor veel kruiden. Op deze kruiden komen weer tal van insecten en vogels af. Ook werken in tijden van droogte de kruiden als een spons en kunnen ze wekenlang het water vasthouden. 

Meer heggen
Het Maasheggenlandschap is bovendien verrijkt met nieuwe lengtes heggen. In de afgelopen twee jaar is 3 kilometer meidoornhaag geplant op locaties waar vroeger ook heggen hebben gestaan. Dankzij de plantacties van het collectief zijn vaak eeuwenoude heggenpatronen in ere hersteld.
De gaten die door de jaren heen in de heggen zijn ontstaan zijn grotendeels (1 kilometer) weer opgevuld met autochtone meidoorn. Een meer aaneengesloten netwerk maakt het landschap van De Maasheggen niet alleen mooier, maar de doorlopende verbindingen tussen heggen zijn ook van belang voor onder meer dassen, wezels, marters en vogels. 

Meer soorten vogels
In 2018 heeft een aantal boeren de Maasheggenvogelakker bedacht, een nieuwe manier om meer biodiversiteit te krijgen. Het is een akker met luzerne en een strook waar vogels graag schuilen en eten vinden. 
De vogelakkers blijken een walhalla te zijn voor vele vogelsoorten. Op deze vogelakkers wordt ook al twee jaar geteld door tellers van SOVON. Een van hen meldde dat hij nog nooit in zijn leven zoveel ringmussen heeft gezien als op de vogelakker in Beugen. De aantrekkingskracht van de vogelakkers op vogels gaat verder: elk jaar ontdekken vele mussen, vinken, gorzen en andere kleine en grote vogelsoorten de akkers. Vooral de veelheid aan soorten die ervan profiteren valt op. Zelfs patrijzen kun je op de akkers aantreffen. 

Tweemaal zoveel vogelakkers
De leden van het collectief zijn druk bezig met het zetten van volgende stappen. Het aantal vogelakkers is ten opzichte van vorig jaar verdubbeld. Dat gaat ongetwijfeld ook betekenen dat er nog meer vogels en soorten naar het gebied komen.

Nieuw akkercomplex
De zomertortel heeft het zwaar in Nederland. Deze schuwe vogel broedt nog dapper met een paar koppeltjes in De Maasheggen maar mist de voor hen noodzakelijke graanakkers. Daarom is nu in Sint Agatha en Vierlingsbeek een akkercomplex in aanleg met een mozaïek van vogelakkers, wintervoedselvelden en graanakkers met een verlengde graanstoppel. Daarmee zal naar verwachting niet alleen de biodiversiteit een flinke boost krijgen, maar kan zo hopelijk ook de zomertortel een zetje in de rug worden gegeven.

Meer weten over Collectief Deltaplan Landschap? Kijk op www.collectiefdeltaplan.nl 

De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Lars van Peij (Collectief Deltaplan Landschap).

‹ Terug naar overzicht/Nieuwsarchief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word 'Vriend van de Maasheggen'

Klik op onderstaande button, vul het formulier in en word ook 'Vriend van de Maasheggen'.

Word vriend
illustratie das