Herstel Maasheggen door kavelruil

Gepubliceerd: Vrijdag 29 juni 2018

De Maasheggen heeft als eerste gebiedsproject in de provincie Noord-Brabant een subsidie ontvangen voor een kavelruilproject. De subsidie was aangevraagd door Staasbosbeheer.
De subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant wordt ingezet om in de Noordelijke Maasvallei gronden vrij te ruilen voor de realisatie van het Natuurnetwerk Noord-Brabant (NNB) en om de agrarische verkaveling te verbeteren.

Een belangrijke doelstelling in het uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei is het herstellen van het Maasheggen landschap. De Maasheggen is een eeuwenoud heggenlandschap, dat zich uitstrekt van Vierlingsbeek tot de Kraaijenbergse Plassen. Het is een keten van natuurgebieden langs de Maas die samen van groot cultuurhistorisch belang zijn. Veel heggen zijn verdwenen of eschadigd. De ambitie is om het heggenlandschap te herstellen, in combinatie met versterking van onder andere landbouw en toerisme & recreatie.

In het gebied is een kavelruilcoördinator aangesteld die met grondeigenaren de mogelijkheden van kavelruil bespreekt. Aan diverse eigenaren zijn concrete ruilvoorstellen gedaan en de eerste overeenkomsten zijn al gesloten. Dit heeft geleid tot de aanplant van nieuwe Maasheggen.

Zo heeft Vereniging Nederlands Cultuurlandschap ongeveer 8 hectare grond aan de Middelsteeg, gelegen binnen het Cultuurhistorisch Monument in Boxmeer, in eigendom gekregen. De grond is omgezet naar natuur en er is bijna 2 kilometer nieuwe Maasheg aangeplant. Bovendien heeft een agrarische ondernemer 5 hectare landbouwgrond dichter bij huis gekregen als gevolg van een grondruil.

Staatsbosbeheer plant dit voorjaar meer dan 1 kilometer heggen in de Vortumse en Groeningse Bergjes. Tot slot heeft IVN samen met schoolkinderen ontbrekende stukken Maasheg in de Loerangel en in St. Agatha geplant.

Heeft u vragen over de kavelruil of interesse in een gesprek over natuurontwikkeling, neem contact op met de kavelruilcoördinator Gerald Willemsen (0486-432066).

‹ Terug naar overzicht/Nieuwsarchief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word 'Vriend van de Maasheggen'

Klik op onderstaande button, vul het formulier in en word ook 'Vriend van de Maasheggen'.

Word vriend
illustratie das