Bacterievuur in de Maasheggen aangepakt

Gepubliceerd: Donderdag 08 november 2018

Bacterievuur, een plantenziekte die met name voor de fruitteelt een groot gevaar vormt, is ook afgelopen zomer in het Maasheggengebied weer uitgebroken. Heggen besmet met de bacterie zijn te herkennen aan de snelle verwelking en verdroging van jonge scheuten en bloesems. Eerder werd inspectie en bestrijding van de bacterie verzorgd door de fruitteelt (NAK-Tuinbouw). De vruchtboomteelt heeft zich echter de laatste jaren verplaatst naar gebieden buiten de Maasheggen. Hierdoor viel het directe belang voor controle in de Maasheggen weg.

Met het wegvallen van de inspecties gefinancierd door de vruchtboomteelt, moest een oplossing worden gezocht om de belangrijke inspecties in de toekomst te continueren. Het gebied is kwetsbaar voor de bacterie, onder andere doordat in het verleden meidoorns zijn aangeplant in het gebied die niet gebiedseigen waren en daardoor vatbaarder.

Landschapsbeheer Boxmeer (SlaBox) heeft de daad bij het woord gevoegd en aangeboden met groepen vrijwilligers het gebied te inspecteren. Opgedeeld in twee groepen zijn zij in de periode van juni t/m september bijna iedere donderdag- en zondagochtend door het gebied getrokken op zoek naar besmette meidoorns. Aangetaste meidoorns zijn weggezaagd en gesnoeid. De aangetaste delen zijn vervolgens enkele weken gedroogd, opgehaald en vernietigd.

Met de start van de herfst neemt het risico op bacterievuur weer af en wordt een plan gemaakt om ook inspecties in de toekomst gefinancierd te krijgen. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe een uitbraak mogelijk kan worden voorkomen. Gebruik van schoon ontsmet materiaal bij onderhoud van de heggen is van groot belang.

Wilt u meer weten over bacterievuur of heeft u ideeën over hoe we het gebied in de toekomst beter kunnen beschermen? Neem dan contact op met Marius Grutters, bestuurslid van SlaBox en deelnemer aan de landelijke werkgroep bacterievuur.

‹ Terug naar overzicht/Nieuwsarchief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word 'Vriend van de Maasheggen'

Klik op onderstaande button, vul het formulier in en word ook 'Vriend van de Maasheggen'.

Word vriend
illustratie das