Enquête levert veel uitvoerbare ideeën op

Gepubliceerd: Maandag 15 februari 2021

Landschapsarchitect Hosper heeft afgelopen jaar, onder meer via Facebook, bewoners en bezoekers opgeroepen om suggesties te doen voor een aantrekkelijker De Maasheggen. De uitnodiging om ideeën aan te dragen leverde veel bruikbare suggesties op, waarvan de meeste al worden uitgevoerd of op de haalbaarheid worden onderzocht. 

Zo heeft Hosper de resultaten van de enquête gebruikt om het ontwerp van de ‘toegangspoorten’ te verfijnen. Met ‘toegangspoorten’ worden plekken in het Maasheggengebied bedoeld, waar bezoekers hun auto kunnen parkeren, waar meer informatie over struintochten en fietsroutes wordt verstrekt en waar vanaf, nog te realiseren, uitkijktorens de omgeving kan worden bewonderd.

Het programmateam Maasheggen UNESCO heeft alle suggesties bekeken én beoordeeld. Sommige van de ingediende ideeën worden al uitgevoerd, andere vragen om uitvoeriger onderzoek. Daarnaast zijn er ook voorstellen gedaan, die niet kunnen of mogen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat ze afbreuk doen aan het karakter van het Maasheggengebied.

Wat is al in uitvoering (GROEN)?

 • de plannen voor de bouw van vier uitkijktorens in het Maasheggengebied worden uitgewerkt;
 • er komen meer wandelroutes. Al deze routes starten en eindigen bij de vier toegangspoortlocaties. De wandelroutes komen samen op een kaart, die vanaf het voorjaar verkrijgbaar is en vanaf dan ook op de website www.maasheggenunesco.comkan worden gedownload;
 • er wordt meer bekendheid gegeven aan de toegankelijkheid van De Maasheggen voor scootmobielen. Waar mogelijk wordt het autoverkeer in het gebied ontmoedigd;
 • een van de inzenders heeft gevraagd naar de mogelijkheden om een fietsveer te laten varen tussen het Veerhuis en de loswal in Gennep.
  Er hebben al verkennende gesprekken plaatsgevonden met onder meer Rijkswaterstaat, gemeente Gennep, Het Veerhuis en een exploitant van pontveren. Of en zo ja wanneer er daadwerkelijk een veerverbinding komt is nog niet bepaald.
 • de informatieborden over de Maasheggen bij de toegangspoortlocaties worden verbeterd. Om een woud aan borden te voorkomen wordt ook nagegaan of bestaande borden kunnen worden vervangen dan wel moeten worden weggehaald;
 • er is eerder al een Maasheggenquiz gemaakt, die binnenkort breder beschikbaar komt;
 • de hartenkreet ‘zorg dat De Maasheggen natuurlijk blijven en voorkom massatoerisme’ wordt uiteraard ondersteund. Het is al jaren én blijft het uitgangspunt voor het beheer en de ontwikkeling van De Maasheggen;
 • gevraagd is om sociale media te gebruiken voor communicatie over De Maasheggen. Dat doen we al; Maasheggen UNESCO heeft accounts op Facebook, Twitter en Instagram.

Onderzocht (ORANJE) wordt of het mogelijk is om

 • meer rustbankjes en afvalbakken te plaatsen;
 • watertappunten in het gebied te maken;
 • het fietspad langs de Maas bij Vierlingsbeek te verbreden;
 • meer gescheiden fietspaden aan te leggen;
 • het Maas en Peelliniepad, dat ook door het Maasheggengebied loopt, meer aandacht te geven. In dat kader is het goed te weten dat de markering van de route op orde is en dat via de website van Wandelnet actuele routebeschrijvingen te downloaden zijn. Probleem is wel dat de panelen verouderd zijn en dat het boekje van dit pad niet meer verkrijgbaar is. Wandelnet verwacht niet dat het boekje nog dit jaar wordt herdrukt;
 • (meer) ruiterroutes in De Maasheggen te maken. 
  De route Grenzeloos Paardrijden in de Euregio bestaat niet meer. Gemeente Boxmeer onderzoekt momenteel, in samenwerking met VisitBrabant en een werkgroep met betrokken partijen, de mogelijkheden van het aanleggen van een ruiterknooppuntennetwerk in De Maasheggen; 
 • nog meer klompen- en laarzenpaden, maar ook een wandelleerpad en een blotevoetenpad aan te leggen. Dat gebeurt in samenwerking met andere partijen die in het gebied actief zijn;
 • de bestaande Wandelstokroute Boxmeer te actualiseren;
 • meer aanlegsteigers in de jachthavens aan te leggen;
 • het portaal De Vilt beter te benutten;
 • de beleving van de Maas vanuit de kern Boxmeer te vergroten;
 • extra speelgelegenheid te maken voor kinderen;
 • op minder kwetsbare plekken strandjes aan te leggen, waar ook ruimte is voor bijvoorbeeld een foodtruck en/of een ijskraam
 • meer natuurexcursies en themawandelingen te organiseren;
 • hardlooproutes te realiseren.

Wat doen we (voorlopig) niet (ROOD)?

 • Loopvlonders aanleggen. Ze zijn snel te glad en vergen relatief veel onderhoud;
 • Langs de verharde paden een apart wandelpad aanleggen;
 • Maashees onderdeel maken van het Maasheggengebied. Wel kan Maashees meer worden gepromoot als aankomstroute voor wandelaars en fietsers die De Maasheggen willen bezoeken;
 • Een extra horecazaak in het gebied. Het is aan ondernemers om daar plannen voor te maken, niet aan het programmateam Maasheggen UNESCO;
 • De organisatie van een muziekfestival of een disco. Wel is er ruimte om kleinschalige evenementen te houden;
 • er komen geen aparte ATB-routes in het gebied. Het landschap leent zich daar niet voor.
‹ Terug naar overzicht/Nieuwsarchief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word 'Vriend van de Maasheggen'

Klik op onderstaande button, vul het formulier in en word ook 'Vriend van de Maasheggen'.

Word vriend
illustratie das