Raad Land van Cuijk stemt in met ambitiedocument

Gepubliceerd: Zondag 17 december 2023

De gemeenteraad van Land van Cuijk heeft op 14 december 2023 ingestemd met het ambitiedocument Mens en landschap sterker vervlochten’. Het ambitiedocument is het resultaat van een tussentijdse evaluatie van het programma Maasheggen UNESCO en geeft antwoord op de vraag wat er in de komende vijf jaar gaat gebeuren, op weg naar verlenging van de Man & Biosphere-status in 2028.

De tussentijdse evaluatie heeft duidelijk gemaakt dat:

  • het Maasheggengebied zich in toenemende mate geconfronteerd ziet met nieuwe uitdagingen én opgaven, die op korte of middellange termijn om een reactie van of een oplossing in ons gebied vragen. Voorbeelden hiervan zijn de transformatie van de landbouwsector, de stikstofproblematiek, de afname van de biodiversiteit, de energietransitie, de klimaatverandering, de verschraling van de gemeenschapsvoorzieningen in de dorpen en de toenemende recreatiedruk;
  • om te voldoen aan de criteria van de erkenning UNESCO Man & Biosphere ‘man’ en ‘biosphere’ er behoefte is aan meer balans tussen mens en biosfeer.
    In de eerste vijf jaar van de UNESCO-erkenning is de meeste aandacht en inzet uitgegaan naar natuurontwikkeling (onder meer via kavelruil), natuurherstel, natuurbehoud en de uitvoering van waterprojecten. Er hebben vooral activiteiten plaatsgevonden in de core- en bufferzone. In de afgelopen jaren is nog relatief weinig gedaan om de betrokkenheid van bewoners en bezoekers bij het Maasheggengebied te vergroten.

Het ambitiedocument geeft richting voor de koers, die het programma Maasheggen UNESCO in komende vijf jaar gaat volgen. 
Het programma zet in op

  • een meer integrale aanpak van het gebiedsproces Maasheggen UNESCO door natuur, landbouw, wonen, gezondheidbevorderende activiteiten en recreatie, meer dan nu, in samenhang met elkaar te ontwikkelen;
  • de uitwerking van programmalijnen voor 5 beleidsthema’s: natuur, landbouw, leefbaarheid (inclusief wonen), gezondheid en recreatie samen met de inbreng van deskundige partners;
  • actievere communicatie met zowel de inwoners als de bezoekers van Maasheggen UNESCO.

Hoe het programma Maasheggen UNESCO daar invulling aan geet geven (en met wie) lees je in het ambitiedocument en de bijbehorende bijlage.

‹ Terug naar overzicht/Nieuwsarchief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word 'Vriend van de Maasheggen'

Klik op onderstaande button, vul het formulier in en word ook 'Vriend van de Maasheggen'.

Word vriend
illustratie das