Goed voor de kikkers en salamanders: poelenherstel in de Maasheggen

Gepubliceerd: Dinsdag 22 oktober 2019

De provincie Noord Brabant heeft een subsidieaanvraag beschikt voor herstel en aanleg van poelen in de Maasheggen. Het project start in het najaar van 2019 en heeft als doel om 28 poelen in het Maasheggengebied te herstellen en 35 nieuwe poelen aan te leggen. Ook worden er 120 poelen van Staatsbosbeheer geïnventariseerd op kwaliteit voor amfibieën en planten. De aanvraag is gedaan door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap samen met RAVON, FLORON, EIS Kenniscentrum Insecten, de Vlinderstichting, Staatsbosbeheer en Het Brabants Landschap.

Poelen zijn onlosmakelijk verbonden met het Maasheggenlandschap. Kijk maar op de kaart hoeveel poelen er vroeger tussen de heggen lagen. Deze drinkpoelen zijn gegraven om te zorgen dat het vee in de warme zomermaanden voldoende kon drinken. In het vroege voorjaar zetten padden, kikkers en salamanders, die in de heggen wonen, hier hun eitjes af. 

Kamsalamander

De kamsalamander is een belangrijke soort in het gebied, toch komt hij niet meer veel voor. Voor de kamsalamander moeten poelen niet te ver uit elkaar liggen. Als er één poel droogvalt dan kunnen ze naar een andere poel kruipen. Daar bovenop zijn lang niet alle poelen nu geschikt voor de kamsalamander. Bijvoorbeeld poelen die te diep of te steil zijn gegraven, of poelen die al jaren niet meer zijn beheerd en nu doorgroeien als wilgenbosje. Veel poelen zitten daarnaast vol met vis. En daar lijkt de kamsalamander veel last van te hebben. Als er vis in een poel zit, dan zitten er bijna nooit kamsalamanders en zullen er waarschijnlijk ook geen larven groot worden. Daarom is het goed als een poel af en toe droogvalt. Dan gaat de vis dood en trekt de kamsalamander weer naar de poel als hij vol water zit.

Herstelmaatregelen

RAVON begint met een goede inventarisatie van het gebied. Waar zitten nog kamsalamanders? Van daaruit gaan we het netwerk versterken met goed beheerde poelen en nieuwe poelen - op de juiste locatie. Bij herstel van poelen kun je denken aan visvrij maken, een extra landzone rondom de poelen aanleggen, een poel minder diep maken of invasieve soorten bestrijden. Het project loopt tot 2022.

‹ Terug naar overzicht/Nieuwsarchief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word 'Vriend van de Maasheggen'

Klik op onderstaande button, vul het formulier in en word ook 'Vriend van de Maasheggen'.

Word vriend
illustratie das