Eerste opvallende resultaten telling dieren en planten Maasheggen

Gepubliceerd: Vrijdag 25 november 2022

Op 21 november jongstleden zijn tijdens een bijeenkomst in Beugen de eerste resultaten van de in de zomer van 2022 gestarte tellingen gedeeld. Tot verregaande conclusies over de planten en dieren in het Maasheggengebied heeft dat nog niet geleid, maar toch konden er al watl opvallende resultaten worden gemeld. Zo hebben twee vrijwilligers liefst 48 verschillende nectargevende bloemsoorten in een berm aangetroffen. Op de momenten dat er veel bloemen in bloei zorgt de berm voor veel nectar.

RAVON en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap hebben nieuwe poelen in het gebied aangelegd en bestaande poelen opgeknapt. Het opknappen van de poelen heeft direct resultaat, zo bleek uit de monitoring. In een aantal poelen komen, na enkele jaren afwezig te zijn geweest, weer kamsalamanders en alpenwatersalamanders voor. 

Deze en andere resultaten werden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd door de soortenorganisaties RAVON, FLORON, SOVON en de Vlinderstichting. Zij gaven een terugkoppeling van de veldbijeenkomsten en maakten duidelijk waarom tellen belangrijk is. Bij de verwerking van de data werken de soortenorganisaties samen met onder meer HAS Green Academy, Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.
In 2023 worden cursussen gegeven om de kennis van de telvrijwilligers nog verder te vergroten. Verder gaat IVN de coordinatie van de vrijwilligers op zich nemen.
Verder kondigde Piet Hopman, projectleider bij Staatsbosbeheer, aan dat ook Kraaijenbergse Plassen in het project worden betrokken. Daar worden met name tellingen onder water uitgevoerd.

Ook geïnteresseerd om via het tellen van soorten bij te dragen aan de monitoring en ontwikkeling van het UNESCO Maasheggengebied? Stuur een mail met jouw naam en adresgegevens naar info@maasheggenunesco.com 

‹ Terug naar overzicht/Nieuwsarchief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word 'Vriend van de Maasheggen'

Klik op onderstaande button, vul het formulier in en word ook 'Vriend van de Maasheggen'.

Word vriend
illustratie das