'Flessenhals' bij Oeffelt aangepakt voor waterstandsverlaging

Gepubliceerd: Maandag 26 juli 2021

Tot eind 2022 gaan 7 partijen (het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Limburg en Brabant, de waterschappen Aa en Maas en Limburg, gemeente Boxmeer en Staatsbosbeheer) de plannen uitwerken voor Ruimte voor de Maas bij Oeffelt. De werkzaamheden starten begin 2023 en worden in 2028 afgerond. 

Bij Oeffelt is de Maas versmald, door de fundamenten van de provinciale weg en de voormalige spoorlijn, het Duits Lijntje. Hierdoor is een zogenoemde ‘flessenhals’ in de Maas ontstaan. Deze ‘flessenhals’ stuwt het water op en kan bij extreem hoge waterstanden in de toekomst leiden tot mogelijke nieuwe overstromingen. De eerdergenoemde partijen slaan de handen ineen om deze situatie op te lossen. 

Gedeputeerde Elies Lemkes van provincie Brabant over het belang van dit project: “Wij gaan zorgen voor een waterstandsverlaging van ongeveer 21 centimeter van de Maas bij extreem hoogwater. Hiervoor maken we twee openingen in de fundamenten van de provinciale weg en het ‘Duits Lijntje’. En we verlagen ter plekke de uiterwaard van de Maas. Zo neemt bij extreem hoogwater het overstromingsgevaar af. Met deze aanpak zien we kansen voor behoud en versterking van het waardevolle cultuurhistorische landschap van het Maasheggengebied, een gebied met UNESCO biosfeergebied status.” 

Omgeving wordt betrokken 

Na de zomervakantie start de planuitwerkingsfase. De omgeving wordt betrokken bij het project door het organiseren van diverse werkateliers en informatieavonden, waarin de plannen samen met de omgeving verder worden uitgewerkt. Gedeputeerde Lemkes: ”Er is veel kennis in het gebied aanwezig. Deze is heel waardevol. Zeker ook omdat we opgaven in het gebied slim met elkaar proberen te verbinden. We zijn ervan overtuigd dat we in samenhang met andere opgaven duurzame oplossingen vinden.
We streven naar een balans in water, natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Met draagvlak voor de plannen moet er een waterveilig natuurgebied komen dat past binnen de cultuurhistorische context van de Maas, Oeffelt en Gennep. Een mooi stukje van de Noordelijke Maasvallei met haar kenmerkende Maasheggen. Verdwijnen er Maasheggen dan is er compensatie door het creëren van nieuwe Maasheggen in geschikte natuur buiten het projectgebied."
Het project is onderdeel van het Deltaprogramma Maas en sluit aan bij het gebiedsproces Noordelijke Maasvallei. Provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staan samen voor de uitdaging om de hoogwaterveiligheid langs de Maas te borgen. Via verschillende projecten werken zij aan hoogwaterveiligheid van de Maas. 

Voor meer informatie zie de animatievideo

‹ Terug naar overzicht/Nieuwsarchief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word 'Vriend van de Maasheggen'

Klik op onderstaande button, vul het formulier in en word ook 'Vriend van de Maasheggen'.

Word vriend
illustratie das