Experiment met natuurinclusieve landbouw bij De Schutkooi

Gepubliceerd: Donderdag 05 november 2020

Staatsbosbeheer gaat met twee Brabantse boeren een vergaande samenwerking aan om de kansen van natuurinclusieve landbouw te onderzoeken. 
Een van de twee betrokken agrariërs is Eric Lamers van biologische melkveehouderij De Schutkooi in Vortum-Mullem. Zijn bedrijf ligt midden in het UNESCO-gebied De Maasheggen.


Eric Lamers pacht nu ruim 27 van zijn 80 hectare grond van Staatsbosbeheer. De gronden worden vlindervriendelijk beheerd door ieder jaar andere stroken op de gepachte weilanden over te laten staan. Een Avonturenbos, schaapskudde, kleinvee en een bijenvolk maken het erf aantrekkelijk voor kinderen. De vlinderroute start op het erf en wordt zowel recreatief als wetenschappelijk gebruikt. 
Lamers heeft verder de wens om de melk die zijn koeien produceren te gaan verkopen onder de naam Maasheggenmelk. Uniek is het mobiele melksysteem, waarmee vanaf volgend jaar de koeien in zijn weien worden gemolken. Daardoor ontstaan geen koeienpaden én wordt passerende recreanten een interessante beleving geboden.
Tenslotte zet Eric Lamers zich in voor gebiedskringloop, waarbij veel aandacht is voor het bodemleven.

Provincie
Natuurinclusieve landbouw is ook een speerpunt van het provinciebestuur. Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “De boer die natuur integreert in de bedrijfsvoering draagt vaak bij aan verduurzaming van de voedselketen, maar ook aan een betere water- en bodemkwaliteit en meer biodiversiteit. Daar plukken zij ook zelf de vruchten van. Daar komt nog eens bij dat natuurinclusieve bedrijven voor een aantrekkelijker landschap zorgen met een hogere recreatieve waarde, waar we dus allemaal van kunnen genieten.”

Experimenten 
In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) startte Staatsbosbeheer in 2018 een meerjarig project met als doel 40 experimenten te realiseren om boeren te helpen over te schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Daarbij zet Staatsbosbeheer zijn gronden in. In totaal heeft Staatsbosbeheer 50.000 hectare grasland in eigendom. 

Het mes snijdt aan twee kanten: als een boer overstapt op natuurinclusieve landbouw heeft hij voor een rendabele bedrijfsvoering méér grond nodig. Die extra natuurgrond kan hij op verschillende manieren pachten van Staatsbosbeheer. In ruil daarvoor worden met de boer afspraken gemaakt over wat hij kan en mag doen om enerzijds zijn natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering te ondersteunen én anderzijds de biodiversiteit op al zijn landbouwgrond vergroten. 

Er zijn inmiddels overeenkomsten getekend met boeren in Reeuwijk en Brandwijk (Zuid-Holland), Woerdense Verlaat en Tienhoven (Utrecht), Arrien (Overijssel), Leutingewolde (Drenthe), Delfgauw (Zuid-Holland) en Oene (Gelderland) en nu dus ook twee in Noord-Brabant (Schutkooi in Vortum-Mullem en Heining & Hoef in Teteringen).

Op de foto van links naar rechts Emiel Anssems (Heinig & Hoef), Theo Bakker (adviseur natuurinclusieve landbouw Staatsbosbeheer) en Eric Lamers (De Schutkooi).

‹ Terug naar overzicht/Nieuwsarchief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word 'Vriend van de Maasheggen'

Klik op onderstaande button, vul het formulier in en word ook 'Vriend van de Maasheggen'.

Word vriend
illustratie das