Water en klimaat

Water en klimaat

Het klimaat verandert; dat merken we allemaal. Het regent tegenwoordig vaker en heviger. En in bebouwd gebied komt vaker extreme hitte en droogte voor. Mensen, dieren en planten hebben hier onder te lijden. Het heeft zelfs impact op de gezondheid. Hoe goed we ons best ook doen, niet alle gevolgen van weersextremen zijn te beheersen. Maar we kunnen wél slim samenwerken en onszelf en onze leefomgeving duurzaam aanpassen, zodat we wateroverlast en watertekorten beter aankunnen.

In het nationale Deltaprogramma werken rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten vanaf 2014 samen aan waterveiligheid en klimaatbestendigheid. Het is een nationale aanpak met ruimte voor regionale invullingen en betrokkenheid van alle partijen, ook van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kenniswereld. Het doel is dat de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en de ruimtelijke inrichting in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn, zodat ons land de grotere extremen van het klimaat veerkrachtig kan blijven opvangen.

Waterveiligheid is voor de Maasheggen, gelegen langs de Maas, één van de grootste opgaven voor het gebied. De opstuwende werking als gevolg van extra heggen in de Maasvallei moet worden gecompenseerd door waterstand verlagende maatregelen.
De uitdaging is om de noodzakelijke maatregelen voor waterveiligheid te nemen, rekening houdend met regionale ambities en de cultuurhistorische en ecologische waarden in de noordelijke Maasvallei.

Goed voor de kikkers en salamanders: poelenherstel in de Maasheggen
Goed voor de kikkers en salamanders: poelenherstel in de Maasheggen
Gepubliceerd: Dinsdag 22 oktober 2019
Meer nieuwsberichten

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief