Laatste meters van 1,2 kilometer heg aangeplant

Gepubliceerd: Maandag 04 april 2022

Op vrijdagmiddag 1 april hebben diverse gebiedspartijen samen de laatste meters van een groot heggenherstelproject aangeplant. Het was het letterlijke sluitstuk van een nieuw netwerk van 1,2 kilometer aan heggen, waarvan de rest eerder al machinaal was geplant door de groenploeg van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). 

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is zo'n 400 duizend kilometer aan heggen, elzenhagen en houtwallen in Nederland verdwenen. Het Maasheggengebied is nu nog het laatste grootschalige heggenlandschap. Door nieuwe heggen aan te planten wordt een deel van het karakteristieke Maasheggenlandschap hersteld, volgens het patroon van 1950.

Dankzij een extra bijdrage van de Postcode Loterij in 2016 heeft VNC in het Maasheggengebied percelen kunnen kopen om heggen te behouden, te herstellen én aan te planten. Het gaf een flinke impuls aan het agrarisch Collectief Deltaplan Landschap, waarin 40 boeren meededen aan het collectief beheer van heggen, vogelakkers en kruidenstroken. Daarnaast zijn tal van andere biodiversiteitsprojecten uitgevoerd, zoals de aanleg van poelen voor de kamsalamanders. 

Ook steeds meer gemeenten en andere partijen zijn aangehaakt bij het collectieve heggenbeheer. Daardoor beheert VNC nu ruim 120 kilometer heg in het Maasheggengebied op een ecologisch verantwoorde wijze.

De aankoop van de strategisch gelegen percelen door VNC is mede mogelijk gemaakt door de vrijwillige kavelruil die plaatsvindt in dDe Maasheggen. Door de ruil is er enerzijds sprake van een gunstigere landverdeling voor de boeren waardoor de agrarische bedrijfsvoering kan worden geoptimaliseerd en anderzijds wordt daardoor het landschap hersteld.

‹ Terug naar overzicht/Nieuwsarchief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word 'Vriend van de Maasheggen'

Klik op onderstaande button, vul het formulier in en word ook 'Vriend van de Maasheggen'.

Word vriend
illustratie das