Jaarplan 2023

In het afgelopen jaar is de gebiedsvisie van UNESCO De Maasheggen tegen het licht gehouden. Wat gaat goed? Wat moet anders of beter? Wat zetten we door en wat zijn nieuwe uitdagingen die op ons pad (gaan) komen?

Die tussentijdse evaluatie was belangrijk om de koers voor de komende jaren te kunnen bepalen. Immers, ook het Maasheggengebied ziet zich in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe uitdagingen én opgaven, die om een reactie van of een oplossing in ons gebied vragen. Denk daarbij aan de transformatie van de landbouwsector, de stikstofproblematiek, de afname van de biodiversiteit, de energietransitie, de klimaatverandering, de verschraling van de gemeenschapsvoorzieningen in de dorpen en de toenemende recreatiedruk.

Bovendien is er behoefte aan meer balans tussen ‘man’ en ‘biosphere’. In. de afgelopen jaren is de meeste aandacht en inzet uitgegaan naar natuurontwikkeling, -herstel en -behoud en de uitvoering van (water)projecten. In de komende jaren worden ook meer inspanningen gedaan om de betrokkenheid van de inwoners en de bezoekers bij het Maasheggengebied te vergroten. 

Hoe we dat in 2023 concreet gaan doen lees je in het jaarplan, dat in januari door de stuurgroep is vastgesteld. Het geeft een goed overzicht van alle projecten die in 2023 een vervolg krijgen of in gang worden gezet.

Benieuwd? Download het jaarplan 2023.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word 'Vriend van de Maasheggen'

Klik op onderstaande button, vul het formulier in en word ook 'Vriend van de Maasheggen'.

Word vriend
illustratie das